ต้องการเปลี่ยนรถเก่า รถเดิม ให้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า – EV CAR

 
มีหลายท่านสงสัยว่าเราจะเปลี่ยน รถที่เรามีอยู่ ให้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง

การดัดแปลงมีหลัก ๆ สำคัญ อยู่ไม่มาก เช่น มอเตอร์ EV Motor ที่จะนำมาแทนเครื่องยนต์เดิม ส่วนจะเอาแรงม้าขนาดไหน ค่อยว่ากันอีกที ที่สำคัญแรงม้ามาก ก็จะใช้ ทรัพย์ยากรในกระเป๋าท่าน มากเท่านั้น แบตเตอรี่ EV Battery ก็แล้วแต่ต้องการระยะทางในการใช้งานแค่ไหน ถ้ามากก็ต้องใช้ขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนคอนโทรเลอร์  EV Controller ก็จะราคาสูงขึ้น ตามขนาดของมอเตอร์  EV Motor และขนาดของ แบตเตอรี่ EV Battery 

 

 

อันที่จริงแล้ว ตอนนี้ก็มีหลายท่านได้ทดลองเปลี่ยน เป็นรถยนต์ไฟฟ้า สำเร็จกันหลายคันแล้ว ซึ่งตอนนี้เป็นการเริ่มต้น ของการปรับเปลี่ยน ซึ่งต้องมีปัญหาและอุปสรรค หลายอย่าง ซึ่งต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ทดลองทำ การเปลี่ยนเป็น รถยนต์ไฟฟ้า และทดลองใช้งาน ผลที่ได้รับน่าจะได้ปรับปรุงให้ได้การทำงานที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมี ชุดเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV KIT เข้ามาหลายแบบ หลายราคา รวมถึง แบตเตอรี่ EV Battery อุปกรณ์ในการชาร์จ EV Charger ให้ง่ายต่อการ เปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า อย่าลืมว่าตอนนี้ สถานีชาร์จ EV Charge Station ยังมีไม่หนาแน่น อาจทำให้ไม่สามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าไปทุก ๆ ที่ที่อยากไปได้

Leave a Reply