ต้องการเปลี่ยนรถเก่า รถเดิม ให้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า – EV CAR

ต้องการเปลี่ยนรถเก่า รถเดิม ให้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า – EV CAR   มีหลายท่านสงสัยว่าเราจะเปลี่ยน รถที่เรามีอยู่ ให้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง การดัดแปลงมีหลัก ๆ สำคัญ อยู่ไม่มาก เช่น มอเตอร์ […]