EV Battery Kit – แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า – EV Car Battery Pack Kit

EV Battery Kit – แบตเตอรี่ คิท รถยนต์ไฟฟ้า – EV Car Battery Pack Kit   แบตเตอรี่ ยุคนี้ได้พัฒนาไปไกลมาก เก็บประจุได้มาก คายประจุได้เร็ว แถมยังเก็บทนนานอีก อีกทั้ง […]

EV Controller-ระบบควบคุม คอนโทล รถยนต์ไฟฟ้า-EV CAR Controller

EV Controller – ระบบควบคุม คอนโทล รถยนต์ไฟฟ้า ระบบควบคุม คอนโทล รถยนต์ไฟฟ้า – EV Controller รถยนต์ไฟฟ้า ต้องมีการใช้พลังงาน และ การชาร์จ รวมถึงความเร็วของการหมุนมอเตอร์ ดังนั้น Ev controller […]

ชุดคิท แอร์ ปรับอากาศ รถยนต์ไฟฟ้า-EV Air Condition Kit

ชุดคิท แอร์รถยนต์ไฟฟ้า – EV Air Condition Kit ในบ้านเรามีอากาศร้อน ถ้าไม่มีระบบปรับอากาศ Air Condition คงจะร้อนน่าดู จึงมีระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่ง ระบบนี้จะใช้ไฟฟ้าในการทำงานทั้งระบบ ไม่เหมือนกับระบบเดิม ที่ต้องใช้เครื่องยนต์หมุน คอมแอร์ ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าจะประหยัดไฟฟ้า เวลาจอดมอเตอร์ต้องไม่ทำงาน […]