EV KIT – ชุดคิท รถยนต์ไฟฟ้า คืออะไร?

 

รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างเช่น มอเตอร์ EV Motor – แบตเตอรี่ EV Battery – คอนโทลเลอร์ EV Controller  – ระบบชาร์จ EV Charger ดังนั้น การที่จะดัดแปลงรถเดิม หรือ รถเก่า ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า จึงเกิดคำว่า EV Kit ขึ้นมา เพื่อที่จะรวมสิ่งที่สำคัญในการสร้าง รถยนต์ไฟฟ้า จัดมาเป็นชุด เพื่อให้มีราคาถูกลง ทำให้งบประมาณในการ ดัดแปลงรถไฟฟ้าต่ำลง

 

Leave a Reply